<$BlogRSDUrl$>

very goood

Wednesday, March 24, 2004

har nå starta med proskjektet og har også utført en test der snus og tobakk var inne i bildet! ganske interesant og morsomt å jobbe med den type oppgaver innenfor prosjektet! tetser o.l blir anbefalt å ta med i høy grad!

Wednesday, March 17, 2004

ser fram til å komme skikkelig i gang med prosjektet!
Prosjekt!!!!
mål og forventninger:
lære om det\de aktuelle temaene!

Wednesday, January 28, 2004

helt grei time med selstendig arbeid, men nå e eg sulten:)
Oppg.1-4 s 106 (er)

Definisjon fra ordbok:
1.lyrikk:
Norske ordbøker
Fleire språk- og kulturkjelder

Bokmålsordboka
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA
lyrikk ~ik´k -en (fra fr) stemningsfull diktning, særlig i versform, poesi, t forskj fra dramatikk og epikk .

Nynorskordboka
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRÅ NYNORSKORDBOKA
lyrikk ~ik´k m1 (frå fr) kjenslerik, stemningsfull dikting, særleg i verseform; poesi, til skilnad frå *dramatikk og *epikkDikt:
Bokmålsordboka
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA
dikt dikt n1 (norr dikt, fra lty)
1 poetisk produkt, (enhet av) vers d- og prosa / lese, skrive d- / helted-, læred-, skalded- / et symfonisk d- et større, skildrende musikkverk for orkester
2 noe oppdiktet, oppspinn d- eller sannhet / løgn og forbannet d- (fra H. Ibsens 'Peer Gynt') .


Nynorskordboka
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRÅ NYNORSKORDBOKA
dikt I dikt n1 (norr dikt; frå lty; av *dikte)
1 poetisk produkt, (heilskap av) vers skrive d- / d-et "Ved Rondane" / d- og prosa / symfonisk d- sjå *symfonisk
2 noko oppdikta; oppspinn det er berre d-! / d- eller sanning .

II dikt adv (frå lty)
1 tett, heilt d- attmed
2 retteleg, svært d- høgt .

Poesi:
Bokmålsordboka
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA
poesi poesi´ m1 (opph fra gr, av poiein 'skape, frambringe')
1 diktekunst; lyrisk diktning, mots *prosa
2 (lyrisk) stemning .


Nynorskordboka
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRÅ NYNORSKORDBOKA
poesi poesi m1 (utt po-esi'; gj lat. frå gr, eigl 'skaping')
1 diktekunst; lyrisk dikting, dikting på vers, til skilnad frå prosa
2 (lyrisk) stemning .
Oppg2.
Ord.
Sau, fille, hoppski, ring, hjerne.


Oppg3.
Kjærlighet:
Kjærlighet er som gull, man får feber!
Kjærlighet er som en sau, rart og domt med mye attåt.
Kjærlighet er som en drøm, alt kan skje!
Kjærlighet er som baken, den er delt!
Kjærlighet er som å vinne i lotto, bare bedre!

Døden:
Døden er som en fisk, plutselig biter den på kroken, men den kan falle av igjen!
Døden er som en sving man ikke ser, du vet aldri når den kommer

Hatet:
Hatet er som en persons vekst, det kan vokse og krympe
Hatet er som mørket, det er skummelt!
Hatet er som å vinden, uforutsigbar!
Verden:
Verden er som en maurtue, invadert!
Verden er som et eple, du kan spise det opp eller la det rotne!
Verden er som en fotball, rund og den sparkes hit og dit!
Verden er som en mann i et hus med mye veps, full krig.

Ost:
Osten er som sola, den er gul(eller hvit)

Wednesday, January 21, 2004

Du var en liten gutt da du ble født
Og du var også veldiiiig trøtt
Men nå har du blitt stor og sterk
Og større en meg og han jonny bjerk
Men uansett hva du har fra før
Og vi vet at du engang dør
Så vill vi med dette gratulere
Ha en fin ferie

Wednesday, December 03, 2003

grei time ! fikk gått igjennom ganske mye men det hadde vert greit å fått en time til sånn at vi kunne ha fått alt helt klart og gått igjennom alt!!!

Wednesday, November 19, 2003

Historia om der hovudpersonen vart bytt 10 gonger.

Det var ein gong ein heilt tilfeldig mann som kom syklande på ein gamal grusveg langt ute i villaste øydemarka. Han var godt oppe i åra og hadde langt grått skjegg. Synet til mannen var sikkert ikkje optimalt, av den grunn han kom til å sykle over beine til ein stakkars liten maur som var ufôrbrett på hendinga. Mauren vart liggande og vri seg i ei intens smerte, medan mannen på sykkel bare sykla vidare som om ingenting hadde skjedd. Mauren som dessutan var veldig liten, skreik så høgt han kunne etter hjelp.
Hjelpa kom, men det var for seint. På den tida hjelpa (som var ein annan maur i nærleiken) hadde brukt på å komma seg til åstaden, hadde mauren forblødd seg til døden! Mauren som kom til åstaden var litt større og kraftigare, men av same sort. Han brukte sju sekund av den dyrebare tida si til å minnas den omkomne mauren, men deretter helt han fram med arbeidsoppgåvene sine.
Han gjekk over vegen i retning maurtuva. Plutseleg var han overmanna av ei stor vevkjerring, og han hadde ingen sjanse til å overleve. Vevkjerringa fekk seg eit godt måltid, og deretter gjekk ho inn i huset til hobbybowlaren med ein gul bil. Der hadde ho spunne seg eit stort nett oppe i hjørnet på kjøkkenet hans, og håpa på å få ei fluge til lunsj.
Hobbybowlaren var akkurat ferdig med å eta frukost, og sette seg i den gule bilen. Kameratane hans sto allereie klare utanfor bowlingseteret. Dei gjekk inn saman og fant kvar si kule. Han med den gule bilen tok ei lilla kule med eit lite, men betydingsfullt oksygenatom på. Oksygenatomet lausna når mannen med den gule bilen lyfta opp kula. Det begynna å fylgje med luftstraumane inne i bowlingsenteret, og plutseleg hendte det noko skummelt……
Oksygenatomet hadde blitt dratt gjennom lufteanlegget og ut av senteret. Det svevde fritt rundt i lufta, heilt til kvellinga. Ein fugl kom flygande forbi med open kjeft og praktisk talt slukte oksygenatomet, som kom ut igjen som karbondioksid. Fuglen flaug vidare og ante ingen fare, då det plutseleg vart lausna eit hagle skot. Det drønna over heile området og spissmusa på bakken, pilte momentant inn i hola si. Fuglen datt i bakken og rørte seg ikkje. Ein gamal mann kom og plukka han opp frå bakken. Han hadde langt grått skjegg. Mannen ribba av fjøra på fuglen og sette seg ned attmed sykkelen sin for å steike seg ein fugl te kveldsmat. Slik sluttar forteljinga medan skumringa og tåka pakkar seg stadig tettare om den delen av verden som ikkje har sol, men måne.

Wednesday, November 12, 2003

bokliste
Litt om lars akkuratt her
Mer rett på på denne siden
Lars Saabye Christensen

Bokanmeldelser av hans fleste bøker finner du på denne siden
De allar fleste bøkene han har skrevet finner du listet på denne siden
dette er eit av dei beste spilla hittil i historien:dna
butterfly, he he :)
alexander har funnet en bra side.
oppg. 4 noveller!

nr.1:
Tarjei Vesaas Hesten frå hogget
Denne novella synest eg er veldig spanande, samtidig som den er godt skreve med eingod flyt og stil! Den har ein lykkeleg slutt, og den minner litt om eit eventyr!
karakter: 4


nr.2:
Edvard Hoem Handa som skreiv på veggen.
Denne novella minner litt om ei bibelfortelling. Den markerer seg som ei typisk novelle med den karakteristiske og bråe avsluttninga.
karakter: 3


nr.3
Jonney Berg Måter å gjøre det på.
Veldig brå start med ei kort innleiing, dersom du kan kalle det innleiing. Plutselege innhopp og uklare beskrivelsar av forskjellige personar. Uklar historie der du må lese mellom linjene for å skjønne historia. Liknar litt på Villanden av Henrik Ibsen, men ikkje den samme flyten over det heile.
Karakter:2


nr.4
Kjartan Fløggstad Point Reyes: Julie køyrer ut av fortellinga i ein raud convertible Porche sport.
Du blir plasert mitt i ein vanleg verdag til ei (kanskje) ung dame. lite action og ei kjedeleg fortelling!!!
karakter:1

This page is powered by Blogger. Isn't yours?